Məhsullar

Detal Səhifə

Proqramlaşdırma

Happy ants (7-11 yaş)

7 – 11 yaşlı şagirdlərə Bakı şəhərində 2 fərqli ünvanda Scratch,  Web (HTML, CSS), programming fundamentals – input /output stream(c++) vasitələri ilə proqramlaşdırma tədris edirik. Dərslərdə şagirdlər:

 • Proqramlaşdırma ilə tanış olur.
 • Layihə əsaslı öyrənmə (Project-based learning) yanaşması ilə layihələr qurur.
 • Analitik təfəkkürü inkişaf edir
 • Problem həll etmə bacarıqları qazanır.

Təlimlər aylıq 8 dərsdən ibarət modullar olaraq 2  fərqli vaxt formatında təşkil edilir.

 1. Həftə içi günlərdə hər biri 50 dəqiqədən ibarət 2 dərs,
 2. Həftə sonu hər biri 50 dəqiqədən ibarət 2 qoşa dərs.

Hər modulu uğurla bitirən şagirdə sertifikat və nailiyyət nişanı təqdim edilir. Dərslər 5 – 10 nəfərlik qruplarda peşəkar təlimçilər tərəfində aparılır.

Coding budgies (12-15 yaş)

12– 15 yaşlı şagirdlərə Bakı şəhərində 2 fərqli ünvanda programming fundamentals (c++), Web (HTML, CSS), Mobil (Android studio) java və kotlin proqramlaşdırma dilləri və mühitləri ilə coding dərsləri tədris edirik. Dərslərdə şagirdlər:

 • Proqramlaşdırma ilə tanış olur.
 • Layihə əsaslı öyrənmə (Project-based learning) yanaşması ilə layihələr qurur.
 • Analtik təfəkkürü inkişaf edir
 • Problem həll etmə bacarıqları qazanır.

Dərslər aylı 8 dərsdən ibarət modullar olaraq 2  fərqdli vaxt formatında təşkil edilir.

 1. Həftə içi günlərdə gər biri 50 dəqiqədən ibarət 2 dərs,
 2. Həftə sonu hər biri 50 dəqiqədən ibarət 2 qoşa dərs.

Hər modulu uğurla bitirən şagirdə sertifikat və nailiyyət nişanı təqdim edilir. Dərslər 5 – 10 nəfərlik qruplarda peşəkar təlimçilər tərəfində aparılır.

Hello World

16 – 18 yaşlı şagirdlərə Bakı şəhərində 2 fərqli ünvanda Programming fundamentals (c++) , Web (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MVC, Bootstrap), Mobil (Android studio) java və kotlin, Desktop (C# - .net platform, Python və s.) üzrə hazırlanmış dərs proqramını tədris edirik. Dərslərdə şagirdlər:

 • Yuxarı səviyyəli proqramlaşdırma dilləri ilə tanış olur
 • Layihə əsaslı öyrənmə (Project-based learning) yanaşması ilə layihələr qurur.
 • Analtik təfəkkürünü inkişaf etdir
 • Problem həll etmə bacarıqlarını qazanır.

Təlimlər aylıq 8 dərsdən ibarət modullar olaraq 2  fərqli vaxt formatında təşkil edilir.

 1. Həftə içi günlərdə hər biri 50 dəqiqədən ibarət 2 dərs,
 2. Həftə sonu hər biri 50 dəqiqədən ibarət 2 qoşa dərs.

Hər modulu uğurla bitirən şagirdə sertifikat və nailiyyət nişanı təqdim edilir. Dərslər 5 – 10 nəfərlik qruplarda peşəkar təlimçilər tərəfində aparılır.

Advanced programming üzrə tədrisə qoşulan şagirdlər istəkdən aslı olaraq robotika və proqramlaşdırma istiqamətində ölkədaxili və beynəlxalq olimpiadalara hazırlığı təşkil edilir.