Məhsullarımız

Məhsullarımız

Hər kəs üçün STEAM həlli

Şagirdlər orta məktəb yaşına gəldikdə onlarda artıq təbiət və riyaziyyat fənnlərinin maraqlı olub olmaması ilə bağlı fikir formalaşır. Biz bu səbəbdən erkən yaşlardan STEAM fənnlərin əyləncəli tədrisini təklif edirik. VEX ekosistemi məktəbəqədər yaşlardan başlayaraq universitet illərinə qədər bütün yaş qrupunu əhatə edir.