STEMART kurikulumu

Detal Səhifə

STEMART kurikulumu

  • Texnologiya sahəsinə maraq yaradır;
  • “Toxunaraq”, “sınaqdan keçirərək” öyrənmə metodundan istifadə edir;
  • Mücərrədləri konkret edir;
  • Şagirdlərə 21-ci əsr karyera bacarıqlarını qazandırır;
  • Şagirdlərdə sadəcə zehni deyil, eyni zamanda onların fiziki inkişafında böyük rol oynayır.
  • Proqram – aparat əlaqəsini anlamaqda şagirdə dəstək olur.
  • STEAM uşaqlarımızın yaşayacağı texnoloji dövrdə ən yaxşı karyera imkanı qurmalarında dəstək olacaq.
  • Bu yanaşma şagirdlərə mühəndislik səriştələri öyrədərək, onların real həyatda problemlərin həlli zamanı tətbiqini aşılayır

STEAM övladlarımızın hansı peşəni seçməsindən asılı olmayaraq, onları həyata hazırlayır.